Företagsprofilering

Företagsprofilering, foretaksprofilering, eller firmaprofilering som det gjerne også kalles, er en viktig del av nærmest enhver bedrifts strategi. Det gjelder alle fra de største bedriftene med milliardomsetning til det nye enkeltmannsforetaket med store vyer for fremtiden. Företagsprofilering handler om å bygge opp en identitet som bedrift, og å skape et positivt omdømme for firmaet. Dette er en sföretagsprofileringtor styrke både innad, fordi det får de ansatte til å identifisere seg med bedriftens mål, og utad, fordi det gir kundene et klarere bilde av hva organisasjonen står for. Det er svært vanskelig å selge varer og tjenester direkte til en kunde uten at kunden har noen forståelse av bedriftens identitet. I dagens samfunn blir det også stadig viktigere at kunden har et godt inntrykk av bedriftens omdømme, grunnet den økende vektleggingen av samfunnsansvar og miljøtiltak blant forbrukerne.

For å selge, må man lykkes med å oppnå kontakt og kommunisere med potensielle og eksisterende kunder. Dette kalles gjerne markedskommunikasjon, og företagsprofilering er en viktig del av dette. Företagsprofilering kan gjerne gjennomføres av et designbyrå eller aller helst et reklamebyrå som forstår disse oppgavene på et helhetlig nivå og kan utvikle samordnede prosjekter for å løfte bedriftens profil.

HVORDAN MÅLE RESULTATENE AV FÖRETAGSPROFILERING?

For mange fremstår företagsprofilering som en noe diffus og lite målbar aktivitet, slik at det fremstår som vanskelig å bedømme hvorvidt tiltakene har noen effekt. Det er imidlertid fullt mulig å måle resultatene av profilering, for eksempel gjennom bruk av spørreskjemaer, telefonundersøkelser, eller fokusgrupper. Slike tester viser som regel at företagsprofilering lønner seg. De kan også vise om bedriftens profil ute i markedet er i samsvar med den profilen firmaet ønsker seg.

Företagsprofilering er en viktig del av bedriftens strategi, og det er derfor viktig at ledelsen i bedriften engasjerer seg i dette arbeidet. Det er ikke et sidespor som kan overlates til den på kontoret som er flinkest til å tegne.