Grafisk design

Grafisk design betyr å uttrykke et budskap visuelt gjennom bilder og tekst, for på den måten å kommunisere det til en mottaker. En lang rekke medier kan brukes til å formidle budskapet, fra logoer og emballasje til filmer og reklameaviser. Grafisk design, eller grafisk formgivning som noen liker å kalle det, har blitt en viktig del av det industrielle samfunnet og senere kunnskapssamfunnet. Det har blitt betraktet som et eget fag i hvert fall siden det 19. århundre.

grafisk designSamtidig som grafisk design er et eget fag som står støtt på egne ben, trekker det også på kunnskap, innsikt, og kompetanse fra mange andre fag for å nå sine mål. Beslektede fag inkluderer web design, maleri, skulptur, arkitektur, interiørdesign, og markedsføring. Det er også fordelaktig å ha god kunnskap om samfunnsvitenskapene og atferdsvitenskapene for å vite hvordan et budskap best kan formidles til en potensiell kunde- eller brukergruppe. I praksis må en utøver innen grafisk design også ha et visst kjennskap til teknologi og materialer.

HVORDAN JOBBER MAN MED GRAFISK DESIGN?

Strategien som ligger bak design er ofte mer intrikat enn det målgruppen kan få inntrykk av. Designen følger gjerne en prosessmodell med flere trinn frem til en endelig løsning.

For å utarbeide et design jobber designeren etter en prosessmodell. Designprosessen omfatter en ofte kompleks vei gjennom flere trinn mot designløsningen. En må først formulere et problem eller en målstilling som deretter munner ut i analyser av ulike slag: bakgrunnsundersøkelser, analyser av ulike behov og strategier, analyser av målgruppen, sammenligning med konkurrentene og deres designstrategi, osv. Derfra må det tas en rekke beslutninger om medium, stilart, form, farge, osv.

Noe som kan være overraskende for de som ikke kjenner til grafisk design er at det faktisk er selve problemformuleringen som regnes som den avgjørende fasen i designprosessen. Det er ikke først og fremst det tekniske eller håndarbeidet som teller innenfor grafisk design, men heller den intellektuelle konfrontasjonen med et formidlingsproblem.