Reklamebyråer i Norge

Reklamebyråer driver med det som kalles markedskommunikasjon. Det innebærer å være en støttespiller for en bedrift eller organisasjon som ønsker å reklamebyråerformidle et budskap til sin målgruppe, som regel potensielle kunder. De siste årene har imidlertid også frivillige lag, offentlige myndigheter, fag- og bransjeforeninger såvel som politiske partier i økende grad benyttet seg av byråer for å kanalisere sitt budskap til ønskede mottakere. Det viser at flere og flere får tiltro til reklamebransjens virksomhet og deres makt til å styre kommunikasjon i en ønskelig retning.

Reklamebyråer i Norge arbeider på mange forskjellige måter, avhengig av oppdragsgivere og ressursene som blir stilt til rådighet. Det kan dreie seg om mange ulike former for kommunikasjon, fra det audiovisuelle til det verbale og rent visuelle, og et utall kanaler, fra nett og mobilapper til mer tradisjonell markedsføring i aviser, TV, radio, osv. Opprdragene kan variere fra store internasjonale kampanjer til småskala profilering som for eksempel en logo til å bruke på penner og klistremerker. Reklamebyråer må derfor ha et utvalg av folk som behersker ulike former for kommunikasjon, ulike kanaler, og ulike kunder.

Hvem jobber i reklamebyråer?

I reklamebyråer finner man derfor flere forskjellige yrkesgrupper, noen med mer kreativ bakgrunn og andre som har bakgrunn innenfor økonomi og analyse. Det trengs også strategisk kompetanse for å forstå både oppdragsgivers strategiske behov og den ønskelige utviklingen av relasjoner mellom oppdragsgiver og kunder over tid. De som jobber i reklamebyråer har derfor gjerne en økonomisk utdanning, men med stor vekt på markedsføring, strategi, og selgerinstinkt.

Blant de mest kjente reklamebyråer i Norge finnes blant andre Try, Scanpartner, Bates, og Nonstop. Norske byråer har gjort det bra internasjonalt og har vist seg å ha kosmopolitisk teft. Det gjør at de også kan konkurrere om oppdrag fra utenlandske oppdragsgivere. Likevel er mye av kompetansen deres også på norsk språk, fordi tekstforfatterne fortsatt spiller en avgjørende rolle i det aller meste av markedskommunikasjon.