Designe for web

Å designe for web er en viktig ny arbeidsoppgave som allerede er en del av hverdagen til tusenvis av norske menn og kvinner. Webdesign er en fellesbetegnelse for mange ulike ferdigheter og fag som utnyttes for å lage og vedlikeholde nettsteder. De ulike aspektene av det å designe for WWW som er aller viktigst er grafisk design, programmering, søkemotoroptimering, og design av brukergrensesnitt. I tillegg har det de siste årene blitt stadig større vekt på det som kalles design av brukeropplevelsen, som er ment å flytte fokus fra ingeniørens tekniske oppgaver til de forventninger og følelser som bor i brukeren. Dette er ofte utfordrende fordi ingeniører til tider har hatt et nerdestempel og litt vanskelig for å sette seg selv i den gjennomsnittlige brukerens sted. Mer enn før fordrer altså også å designe for web empati og innsikt i relasjoner mellom mennesker og særlig mellom mennesker og maskiner.

Fordi det å designe for web inkluderer så mange ulike oppgaver, er det ofte hele team som engasjeres for å bygge opp et nettsted. Spesialister tar for seg de forskjellige delene av prosessen. Når det er snakk om å designe for web, vektlegges imidlertid gjerne den første delen av prosessen spesielt, og mer enn selve gjennomføringen. Det er på dette tidlige stadiet at man samordner oppdragsgiverens behov med en hensiktsmessig måte å kommunisere på. Derfor må de som skal designe for web ha svært god forståelse for klientenes behov og også kunne kommunisere inn i oppdragsgivers organisasjon.

HVEM KAN JOBBE MED WEB DESIGN?

webÅ designe for web er et krevende yrke som over tid har blitt enda mer krevende, både fordi den menneskelige siden vektlegges sterkere enn før, men også på grunn av den kontinuerlig skiftende virtuelle virkeligheten. Nettet utvikler seg så raskt at det ikke er enkelt å følge med og omstille seg. Dersom du er god på data, god på mennesker, og er forberedt på å hele tiden ligge foran teknologisk, kan det imidlertid være en ypperlig karriere.